Single bins ME 12/15/20 L

Code C L D H
ME12 12 293 219 260
ME15 15 293 219 310
ME20 20 293 219 430

Finish
available

VGF

Anthracite gray

VGF

G

Grey

WASTE BINS

G